Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển tư vấn cho lớp tập huấn "Phòng cháy chữa cháy cho các thành viên mạng lưới cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng"


Dự án FLEGT tuyền tư vấn cho khóa tập huấn " Phòng cháy chữa cháy cho các thành viên của mạng lưới cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng"
 

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: quoctuanqt91@gmail.com; cc Le.Hien@icco-cooperation.org; namnv@crdvietnam.org; truongthuydung56@gmail.com
 

Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 10/02/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm